Hakeminen varhaiskasvatukseen

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Päiväkotiin haetaan päiväkodin omilla sähköisillä varhaiskasvatushakemuksilla.

Ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen päiväkodissa, päiväkodista otetaan yhteyttä perheeseen ja varhaiskasvatuspaikka vahvistetaan. Sen jälkeen perhe hakee yksityisen päiväkodin palveluseteliä kaupungin sähköisessä asioinnissa. Hakemus täytetään yhden kerran ja jokaisesta lapsesta erikseen. Sitten päiväkoti ja perhe tekevät palvelusopimuksen hoidon sisällöstä ja hinnasta. Päiväkoti toimittaa sopimuksen Mikkelin kaupungille. Mahdolliset hoidontarpeen muutokset tiedotetaan palvelusopimuksella, jonka päiväkoti laatii perheen kanssa.

Päätös palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvosta toimitetaan perheelle ja päiväkotiin sähköisesti. 
Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatusoikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea.

Päiväkodissa noudatetaan samoja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia sekä muita ohjeistuksia, jotka ovat käytössä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Toiminta on kaupungin valvomaa.

Palvelusetelihakemus: https://mikkeli.daisynet.fi/eDaisy

Päiväkoti Enkun asiakasmaksut

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN

 

 
 
Lapsen tiedot
HUOM! jokaisesta lapsesta oma hakemus
Huoltajat
Huoltajan henkilötiedot
Huoltajan henkilötiedot
Puolison / avopuolison (jos ei ole äiti/isä) henkilötiedot
HOIDON TARVE