Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen

Päiväkotiin haetaan päiväkodin omilla sähköisillä päivähoitohakemuksilla.

Ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon päiväkodissa, päiväkodista otetaan yhteyttä perheeseen ja päivähoitopaikka vahvistetaan. Sen jälkeen perhe hakee yksityisen päiväkodin palveluseteliä kaupungin sähköisessä asioinnissa. Hakemus täytetään yhden kerran ja jokaisesta lapsesta erikseen. Sitten päiväkoti ja perhe tekevät palvelusopimuksen hoidon sisällöstä ja hinnasta. Päiväkoti toimittaa sopimuksen Mikkelin kaupungille. Mahdolliset hoidontarpeen muutokset tiedotetaan palvelusopimuksella, jonka päiväkoti laatii perheen kanssa.

Päätös palvelusetelin myöntämisestä ja sen arvosta toimitetaan perheelle ja päiväkotiin kirjeitse. 
Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatusoikeuden piirissä vanhempainrahakauden päätyttyä oleville lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea.

Päiväkodissa noudatetaan samoja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia sekä muita ohjeistuksia, jotka ovat käytössä kunnallisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa.

Toiminta on kaupungin valvomaa.
Palvelusetelihakemus: https://mikkeli.daisynet.fi/eDaisy

Tietoa asiakasmaksuista

HAKEMUS PÄIVÄHOITOON

 
 
Lapsen tiedot
HUOM! jokaisesta lapsesta oma hakemus
Huoltajat
Huoltajan henkilötiedot
Huoltajan henkilötiedot
Puolison / avopuolison (jos ei ole äiti/isä) henkilötiedot
HOIDON TARVE